Co oznacza renta z tytułu zwiększonych potrzeb?

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb stanowi naprawienie szkody przejawiającej się w konieczności ponoszenia stałych wydatków, np. związanych z zapewnieniem poszkodowanemu opieki innych osób, zabiegami rehabilitacyjnymi, koniecznością specjalnego odżywiania, koniecznością stałego przyjmowania leków itp. Dla przyznania renty na zwiększone potrzeby wystarczy samo istnienie zwiększonych potrzeb, jako następstwa czynu wyrządzającego szkodę.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail