Czy osoba, która na skutek wypadku utraciła częściowo zdolność do pracy może domagać się renty odszkodowawczej?

Jeżeli następstwem wypadku nie jest całkowita niezdolności do pracy poszkodowanego, a jedynie ograniczenie możliwości zarobkowych, podstawę ustalenia wysokości renty wyrównawczej stanowi wysokość wynagrodzenia, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie następstwa wypadku, pomniejszonego o wynagrodzenie, które może uzyskać, wykorzystując ograniczoną zdolność do pracy zarobkowej.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail