Czy osoba, która w wyniku wypadku komunikacyjnego stała się niezdolną do pracy, a przed wypadkiem nigdy nie pracowała, może domagać się renty?

Jeśli poszkodowany udowodni, że podjąłby pracę zarobkową, gdyby nie uległ wypadkowi, w wyniku którego stał się niezdolny do pracy, należy mu się renta w wysokości wynagrodzenia, jakie mógłby osiągnąć. Poza tym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia mogą skutkować pogorszeniem się szans życiowych poszkodowanego, a zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość stanowi samodzielną podstawę do przyznania renty odszkodowawczej.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail