Czy wspólne spożywanie z kierowcą alkoholu wyłącza możliwość domagania się przez pasażera zadośćuczynienia i odszkodowania za szkodę na osobie, do której doszło wskutek wypadku drogowego?

Spożywanie alkoholu z kierującym pojazdem, a następnie podjęcie decyzji o kontynuowaniu jazdy z nietrzeźwym kierowcą, który z powodu stanu nietrzeźwości doprowadził do wypadku drogowego nie pozbawia poszkodowanego pasażera prawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jednakże okoliczność ta będzie z reguły uzasadniać przyjęcie przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, co z kolei, stosownie do przepisu art. 362 k.c. uzasadniać będzie zmniejszenie zadośćuczynienia i odszkodowania .

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail