Kiedy poszkodowany w wypadku drogowym może żądać renty odszkodowawczej?

Żądanie renty uzasadnione jest w następujących sytuacjach: gdy w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, jak też gdy w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia zwiększyły się jego potrzeby, a także gdy w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość. Renta odszkodowawcza przyznawana w takich przypadkach jest świadczeniem odrębnym od renty wypłacanej przez ZUS. Renta. Którą przewidują przepisy prawa cywilnego jest odszkodowaniem przyznawanym od podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody. Celem tej renty jest przywrócenie równowagi w sytuacji majątkowej poszkodowanego.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail