Aktualne stawki jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy

19-135245Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, każdemu ubezpieczonemu, który w skutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie.   Decyzję o przyznaniu oraz wysokości odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie czternastu dni od otrzymania orzeczenia  z komisji lekarskiej lub od lekarza orzecznika. Ewentualnie  od chwili wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.                                                             Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje ubezpieczonemu – 730 zł .

W przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego przysługuje kwota – 12775 zł .

Tak samo z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnego funkcjonowania w skutek pogorszenia się stanu zdrowia  ubezpieczonego lub rencisty przysługuje kwota – 12775 zł .

W przypadku śmierci ubezpieczonego lub rencisty, gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko  zmarłego należy się odszkodowanie w wysokości –  65701 zł .

Gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko kwota odszkodowania wynosi – 32851 zł .

Gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty wypłacane jest odszkodowanie 65701 zł oraz 12775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde uprawnione dziecko. Podczas gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni równocześnie są jeszcze inni członkowie rodziny zmarłego, każdemu z nich przysługuje kwota 12775 zł niezależnie od odszkodowania przysługującemu małżonkowi i dzieciom. Natomiast gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek i dzieci zmarłego, jednorazowe odszkodowanie wynosi 32851 zł plus 12775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania na drugiego i każdego kolejnego uprawnionego.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail

Dodaj komentarz