PZU kupuje Link4-będzie łatwiej odzyskać odszkodowanie?

transakcji-gospodarczych_434547    Jak poinformowały władze PZU, firma kupuje

cztery Towarzystwa Ubezpieczeniowe:

– Polski oddział brytyjskiego Link4

– Litewską firmę LIETUVOS DRAUDIMAS

– Łotewską AAS BALTA

– Estońską CODAN FORSKIRING.

Łączny koszt zakupu nowych Towarzystw to około 350 milionów euro.

money-rule-the-world-7-1089161-m

Dla nas najważniejszą informacją jest fakt przejęcia Ubezpieczyciela Link4, oznacza to dla Pzu wzmocnienie pozycji lidera na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Mamy nadzieję że przejęcie to wpłynie pozytywnie na rozpatrywanie wniosków o odszkodowania, że będzie lepszy kontakt z likwidatorami towarzystwa oraz że kwoty bezsporne zadośćuczynienia i odszkodowań wypłacane poszkodowanym zdecydowanie wzrosną.

Jednak czy nie odbije się to z kolei na wzrost składek za  polisy Oc i Ac ? Czas pokaże.

Biuro Odszkodowań Maximus zaprasza wszystkich poszkodowanych do darmowej weryfikacji wypłaconych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe świadczeń. Po analizie dokumentów poinformujemy Cie czy wypłacone odszkodowanie nie zostało zaniżone .

 

 

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail

Dodaj komentarz