Odszkodowanie z OC sprawcy

Szkodą ogólnie nazywamy ubytek, uszczerbek dotykający prawnie dóbr poszkodowanego. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego, szkoda stanowi różnicę między wszystkim, czym poszkodowany dysponowałby w zakresie wartości, których szkoda dotyczy, gdyby nie nastąpiło zdarzenia wywołujące szkodę, a tym, czym co ma do dyspozycji rzeczywiście na skutek tego zdarzenia. Inaczej mówiąc Szkoda to uszczerbek dotykający poszkodowanego bez prawnego uzasadnienia oraz taki, który nastąpił wbrew jego woli . Szkodą komunikacyjną natomiast nazywamy ubytek w majątku poszkodowanego zaistniały w związku z ruchem pojazdu.

Rozróżniamy szkody na mieniu i/lub na osobie – majątkowa, niemajątkowa. Kodeks cywilny przewiduje obowiązek odszkodowawczy w związku z powstaniem szkody. tzn. wyrównanie straty, przywrócenie majątku poszkodowanego do stanu sprzed wystąpienia szkody. Wysokość odszkodowania jest określana na podstawie art. 361 kodeksu cywilnego, który przewiduje, że podmiot zobowiązany do odszkodowania odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła i w tych granicach naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie miała miejsca.
Odszkodowanie z polisy Oc sprawcy wypadku należy się poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych zarówno za szkodę na mieniu jak i na osobie. W przypadku szkody osobowej dodatkowo poszkodowanym przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę jakiej doznali oraz w uzasadnionych przypadkach również . (np gdy poszkodowany dozna trwałego poważnego uszczerbku na zdrowiu albo gdy podczas leczenia wymagał dodatkowej opieki,pomocy osób trzecich ).
Przypominam, że odszkodowanie, zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku należy się również poszkodowanym którzy podróżowali wraz ze sprawcą !!!
Pamiętajcie że Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają wysokość odszkodowania jak tylko mogą i tylko fachowa pomoc specjalistów od odszkodowań gwarantuje maksymalne odszkodowania ( adekwatne do uszczerbku).
Jeżeli więc byliście poszkodowanymi w wypadku komunikacyjnym i chcecie dowiedzieć się czy wypłacona kwota odszkodowania nie jest zaniżona proponuję darmową konsultację z doradcą do spraw odszkodowań firmy Maximus Odszkodowania. KONTAKT Maksymalne Odszkodowania

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail

Dodaj komentarz