Archiwa tagu: odszkodowanie

Odszkodowanie z OC sprawcy

Szkodą ogólnie nazywamy ubytek, uszczerbek dotykający prawnie dóbr poszkodowanego. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego, szkoda stanowi różnicę między wszystkim, czym poszkodowany dysponowałby w zakresie wartości, których szkoda dotyczy, gdyby nie nastąpiło zdarzenia wywołujące szkodę, a tym, czym co ma do dyspozycji rzeczywiście na skutek tego zdarzenia. Inaczej mówiąc Szkoda to uszczerbek dotykający poszkodowanego bez prawnego uzasadnienia oraz taki, który nastąpił wbrew jego woli . Szkodą komunikacyjną natomiast nazywamy ubytek w majątku poszkodowanego zaistniały w związku z ruchem pojazdu.

Czytaj dalej...

Zakażenie szpitalne

Zakażenie szpitalne – zakażenie występujące podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, jeśli choroba w czasie leczenia nie była w okresie wylęgania (np. zakażenia bakteryjne) lub jeśli choroba wystąpiła po leczeniu w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby (np. WZW typu B lub C). Zwykle uznaje się zakażenie za szpitalne, jeśli wystąpiło po 48 – 72 godzinach od udzielenia świadczenia zdrowotnego. Dla zakażeń o długim okresie wylęgania (WZW typu B lub C, HIV, gruźlica) traktuje się okres od 2 tygodni do wielu lat. Zakażeniu szpitalnemu mogą ulec zarówno pacjenci, jak i personel. Występuje w szpitalach oraz w innych placówkach medycznych ( np. przychodnie, zakłady rehabilitacji ) W niektórych przypadkach zakażenie szpitalne opisuje się trochę inaczej:

Czytaj dalej...

Odszkodowanie za Mobbing w pracy i zadośćuczynienie

Mobbing – celowe działania lub zachowania ( często obraźliwe lub złośliwe ) dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym jego nękaniu lub zastraszaniu, które to wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i powodują skrępowanie lub zawstydzenie, często doprowadzające do depresji pracownika, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Czytaj dalej...

samochód

Oględziny i wycena, na co warto zwrócić uwagę?

Oględziny i wycena uszkodzonych pojazdów – na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli ulegniemy wypadkowi lub kolizji samochodowej i będziemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy bądź polisy AC naszego auta pamiętajmy o paru rzeczach na które warto zwrócić uwagę podczas oględzin przez rzeczoznawcę przysłanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

Czytaj dalej...